VLČEK CZ s.r.o.

Na Bahně 23a

747 05 Opava

 

Tel.: 608 771 660

E-mail: vlcek.sdk@email.cz

 

IČ: 28643381

DIČ: CZ28643381

KONTAKT:

STAVEBNÍ SYSTÉMY KNAUF

 

Základní prvek stavebnicového systému tvoří sádrokartonová deska vyrobená z chemicky upraveného sádrového jádra opláštěného speciálním kartonem. Sádra je ekologicky i biologicky dokonalý stavební materiál je biologicky zcela nezávadná, její hodnota pH je velice blízká lidské pokožce. Přispívá k tepelné pohodě člověka, zlepšuje zvukovou izolaci prostoru, řeší protipožární ochranu staveb a reguluje vlhkost vzduchu v uzavřeném prostoru.
Vyrábí se sádrokartonové desky standardní GKB pro běžné použití, protipožární GKF, impregnované GKB-I, GKF-I do vlhkých prostor. Pro speciální účely se vyrábí desky FIREBOARD s vysokou požární odolností (sádra je zde armována minerálními vlákny) a sádrovláknité desky VIDIWALL na stěny a podhledy, VIDIFLOOR na podlahy (zde se kombinací sádry a celulózy dosáhne vyšší pevnosti a tvrdosti povrchu).
Desky se upevňují šrouby na nosnou konstrukci z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů nebo dřevěných latí, případně se lepí přímo na stěnu (tvz. suchá omítka). Součástí systému jsou spojovací prvky, závěsy, těsnící a bandážovací pásky, tmely.

 

Výhody systému:

· jednoduchá zpracovatelnost minimální odpad

· rychlé a čisté konstrukční řešení

· snadná demontáž a přemístění příček

· bezproblémové vedení instalací umístěných v dutinách konstrukce

· výborné tepelněizolační vlastnosti

· vysoký zvukový útlum

· zvýšená požární odolnost

· použití ve vlhkém prostředí

· tvarová variabilita

· optimální mikroklima

· vybudované prostory ihned k používání

· atesty a certifikáty na celý systém

· modernizace a rekonstrukce bytových jáder výstavba podkroví

 

 

Text Box: ÚVOD   |
Text Box: O NÁS   |
Text Box: TECHNOLOGIE  |
Text Box: SLUŽBY |
Text Box: REFERENCE  |
Text Box: KONTAKT

© 2011  Vlček CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

TECHNOLOGIE